Naša misija, vizija, vrijednosti & načela

Misija

Omoguċiti SVIMA doživljaj zajedničkog stvaranja, nadahnuća i izražavanja osjećaja koje pobuđuje glazba i sudjelovanjem u SO DO programu orkestralnog muziciranja upotpuniti društveni, intelektualni, emotivni i duhovni razvoj mladih i čitave društvene zajednice.

Vizija

Za 10 godina u Hrvatskoj i susjednim zemljama imati ćemo 20 dječjih i omladinskih orkestara, osnovanih i vođenih prema načelima El Sistema i u sustav će biti uključeno više od 2.000 djece.

Vrijednosti

Ljudska prava

Svako ljudsko biće ima pravo na dostojan život, postignuća i doprinos društvu. Svatko ima pravo dostupa kulturi i umjetnosti.

Društvene obaveze

Društvo najbolje funkcionira kada ljudi ulažu svoju energiju kako bi pomagali drugima u socijalnom razvoju, štiteći prava drugih ljudi i ispunjavajući vlastiti potencijal.

Jačanje duha

Osnovno sredstvo za prevladavanje siromaštva i nedaća sa svrhom ostvarivanja ljudskih prava je jačanje duha, kreirajući, kako Maestro Abreu kaže „bogatstvo duha“.

Vjera u mlade

Učinkovita edukacija mora uključivati ljubav, priznanje, veselje i stjecanje iskustava unutar zahtjevne zajednice u kojoj se mladi osjećaju zaštićeno, uz istovremeno poticanje najviših stremljenja. U svakom djetetu postoje neograničene mogućnosti, sposobnost i potreba da stremi postizanju izvrsnosti. Vjera u mlade ljude prožima sve aspekte rada.

Kontinuirani razvoj

Organizacije, kao i pojedinci koji se žele razvijati, nikada ne „stižu“, već su uvijek u „procesu stizanja“, uvijek nastojeći uključiti još više učenika, posići još veću izvrsnost i pružiti još bolju poduku. Ovo vječno stremljenje znači da su fleksibilnost, eksperimentiranje, kreativnost i poduzimanje rizika svojstveni i poželjni aspekti razvoja svake osobe i svake organizacije, kao što je i nedostatak straha od neuspjeha. Današnji neuspjeh samo je odskočna daska za sutrašnji uspjeh, radije nego prepreka budućem uspjehu.

Načela

Glazba kao sretan posrednik u postizanju društvene promjene

„El sistema“ je program društvenog unapređenja i razvoja mladih, koji koristi zajedničko muziciranje kao sredstvo. Učenike se potiče da osjećaju glazbeno stvaranje kao nešto svoje, kao pomoć u svom društvenom razvoju i da sami preuzimaju odgovornost za osobni, ali i zajednički napredak. Oni često sami preuzimaju ulogu podučavanja jedni drugih, počevši od najranije dobi i mentoriranje im postaje prirodna aktivnost i vrijedna tehnika za sve uzraste. Program dodatno stimulira korištenje glazbe kao sredstva sretnog izražavanja – prvo strast, a zatim usavršavanje – i veselje u tome da budu jedan od ključnih pokretača procesa.

Dostupnost i izvrsnost

„El Sistema“ nastoji uključiti što je moguće više djece, okupljajući mlade u svoju zajednicu gdje je god moguće, u što mlađoj dobi i na što duže vrijeme, bez obzira na njihovo porijeklo ili sposobnosti. „El Sistema“ odlučno stremi glazbenoj izvrsnosti za sve učenike, a onima posebno talentiranima i predanima pruža intenzivnu poduku pripremajući ih za orkestre najviše razine i odgajajući ih kao lidere u njihovim zajednicama. Na ovaj, kao i na druge načine, ideali dostupnosti i izvrsnosti održavaju se u produktivnoj ravnoteži, koja nastoji postići maksimum u najpunijem uspjehu i najvišem postignuću za svih.

Besplatno i otvoreno svima

Rad „El Sistema“ u Centrima je za polaznike besplatan i otvoren svima koji žive u okruženju Centra, bez obzira na platežne mogućnosti.

Podrška okoline u Centru

Centar je fizička lokacija u susjednstvu polaznika, koja utjelovljuje vrijednosti i ciljeve „El Sistema“. On je utočište sigurnosti, zabave, veselja i prijateljstva, s etosom podrške, pozitivnosti i aspiracija, gdje se učenike potiče da istražuju svoj potencijal, kao i mjesto koje svakom djetetu omogućuje da se osjeća kao „vrijedna imovina“ unutar svoje zajednice, unutar i izvan Centra. Vrata Centra uvijek su otvorena i članovi zajednice okupljaju se u svim njegovim prostorima, kao u polu-javnom prostoru.

Uključenost i intenzitet

Učenici provode veliki dio vremena u Centru, mnogo sati dnevno i gotovo svaki dan u tjednu, u idealnom slučaju najmanje po četiri sata, šest dana tjedno. Pokusi se odvijaju u brzom tempu i strogoći discipline, zahtijevajući izdržljivu predanost, osobnu odgovornost i čvrstu radnu etiku. Kroz česte nastupe učenici imaju mogućnost usavršavati se i podijeliti svoj uspjeh s vršnjacima, obiteljima i svojom zajednicom.

Uloga ansambla

Učenje u „El Sistemi“ zasnovano je na iskustvu zajedničkog stvaranja unutar ansambla u kojem je grupno postignuće uravnoteženo s osobnim zalaganjem. Orkestar predstavlja model društvene zajednice u kojoj je međusobno natjecanje zamijenjeno zajedničkim naporom. Kako maestro Abreu kaže: „Orkestar je jedina grupa koja se okuplja s isključivim ciljem slaganja.“ Manji ansambli i zborovi usvajaju isti etos.

Holistički razvoj

Ljudi koji rade u Centrima obavljaju mnogo poslova i preuzimaju višestruke uloge u odnosima s učenicima. Djelujući kao građani, umjetnici, učitelji i naučnici, oni potiču učenike da se razvijaju holistički: kao aktivni glazbenici, edukatori spremni pomaganju, radoznali učenici i odgovorni građani koji spremno daju svoj doprinos.

Životni kontinuitet

„El Sistema“ pruža kontinuirani niz usluga, podržavajući svoje učenike od najranijeg djetinjstva do adolescencije. Usprkos varijacijama u resursima i praksi, svi Centri teže punom programu. Namjera je uključiti sve akademije, škole, glazbene škole i izvođačke institucije da svakom djetetu pomognu kreirati okolinu za učenje, kroz kronološki repertoar, orkestralne razine i zajedničku pedagošku praksu. Iako se svaki Centar potiče u stvaranju programa prilagođenog određenoj zajednici, zajednička praksa i jedinstvena vizija omogućuje da „El Sistema“ pruži kontinuirano glazbeno iskustvo svojim učenicima.

Obitelj i zajednica

Sudjelovanje obitelji i uključenost zajednice suštinske su aspiracije „El Sistema“. Braća i sestre često dolaze u isti Centar, roditelji pohađaju satove s najmlađim učenicima, a obitelji čine glavninu publike na koncertima orkestra. Mnoga mjesta imaju glazbene ansamble roditelja i svi su uvelike aktivni u uključivanju zajednice u koncerte koje priređuju. Obitelji i društvene zajednice jačaju kroz rad „El Sistema“ i njihova međusobna suradnja postaje bolja.

Povezanost i umrežavanje

Premda Centri rade neovisno jedan o drugome i često individualno prilagođavaju svoje programe, svi su čvrsto povezani sa svjetskim Sistema pokretima i temeljnim vodstvom venezuelanske Sisteme. Ponekad su povezani s državnim i regionalnim programima i udruženjima koja pružaju svjetskoj mreži jedinstvenu viziju. Ovi neovisni, ali i međuovisni odnosi manifestiraju se kroz događanja kao što su Sistema festivali, radionice i seminari. Ovo su intenzivna, projektno orijentirana događanja u kojima orkestri dijele isti repertoar i tehniku, te izgrađuju osobne i institucionalne odnose. Okupljanjem učenika i nastavnika iz cijeloga svijeta, mreža Centara utjelovljuje ideale „El Sistema“ – dijeljenje i učenje.