El Sistema u svijetu

Prepoznajuċi snagu El Sistema u stvaranju socijalne promjene, u mnogim zemljama svijeta pokrenute su istoimene inicijative osnivanja dječjih i omladinskih orkestara i zborova – Argentina, Armenija, Australija, Austrija, Bolivija, Brazil, Češka Čile, Danska, Dominikanska Republika, Ekvador, Engleska, Filipini, Finska, Francuska, Gvatemala, Honduras, Indija, Italija, Irska, Jamaika, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Meksiko, Nikaragva, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Panama, Paragvaj, Peru, Portugal, Portoriko, SAD, Salvador, Slovačka, Škotska, Švedska, Švicarska, Trinidad i Tobago, Turska, Urugvaj.

Sistema Europe

Sistema Europe formirana je u veljači 2012. godine uz podršku „El Sistema“ u Venezueli. Cilj ovog udruženja je posredovati, pomagati i promovirati rad europskih Sistema programa inspiriranih venezuelanskim revolucionarnim sustavom glazbene edukacije. Načelo kojim se vodi „Sistema Europe“ je otvorena razmjena iskustava i prakse, te planiranje na međunarodnoj razini, što duboko doprinosi napretku Sistema programa u cijelom svijetu. SO DO je punopravi član Sistema Europe.

SAD

Diljem SAD-a djeluje preko 50 organizacija čija se aktivnost zasniva na načelima i metodi El Sistema Venezuela, a cilj im je „utjecati na društvenu promjenu kroz ostvarenje glazbene izvrsnosti“. U legendarnom filmu redatelja Alberta Arvela „Tocar y Luchar“, Mark Churchill, jedan od dekana New England Conservatory iz Bostona (najstarije glazbene obrazovne institucije u SAD-u) i direktor El Sistema SAD, govori o utjecaju koji El Sistema Venezuela ima na razvoj djece i društvenih zajednica.

2009. godine NEC je pokrenuo zakladu „Sistema Fellows Program at New England Conservatory“ kojom su se obavezali da ċe tijekom pet godina stipendirati po 10 studenata godišnje za jednogodišnji poslijediplomski studij. Mladi diplomirani glazbenici i nastavnici glazbe koji žele promicati programe El Sistema u SAD-u, nakon završenog poslijediplomskig studija obavezuju se da ċe sudjelovati u El Sistema SAD programu najmanje godinu dana, postati članovi mreže Abreu Fellowship programa, te uz razvoj svojih lokalnih programa, mentorirati nove lidere i nastavnike za promicanje El Sistema u SAD. Dio programa poslijediplomskog studija je boravak u Venezueli, uz sudjelovanje u radu raznih „Nucleus-a“ (centrima El sistema diljem zemlje), promatranje i proučavanje njihovih metoda rada i predavanja koja drže osnivači El Sistema Venezuela, kao i proučavanje metoda El Sistema koje se provode u SAD-u.

Škotska

U Škotskoj je, u gradu Stirlingu, 2008. godine projekt zaživio pod nazivom „Big Noise Sistema Scotland“, zahvaljujuċi donaciji državne institucije „Scottish Arts Council“ (Škotskog umjetničkog vijeċa) u iznosu od 2 milijuna funti. 2012. godine „Sistema Scotland“ otvara i drugi centar u Glasgow-u, uz ponovo državno financiranje od 1,325 milijuna funti. Po uzoru na Venezuelu, u Škotskoj su oba projekta pokrenuta u ekonomski najnerazvijenijim područjima gradova.

Škotska vlada provela je studiju o učinku „Sistema Scotland“ na djecu uključenu u projekt i njihove obitelji u Raploch-u. Izvještaj pokazuje da je „dokazano da sudjelovanje u orkestru Big Noise ima pozitivan učinak na osobni i društveni razvoj djece, uključujuċi više samopouzdanja, samopoštovanja, osjeċaj uspjeha i ponos, bolje društvene vještine, više osjeċaja za timski rad i bolju socijalizaciju.“ Za djecu s posebnim potrebama, problemima u ponašanju i nesređenim kuċnim životom, osobiti napredak očituje se u osjeċaju pripadanja, boljoj sposobnosti koncentracije i fokusa na zadatak, osjeċaja odgovornosti i pozitivnim poromjenama u ponašanju.

Mada je prerano mjeriti dugoročne pozitivne učinke na članove orkestra, izvještaj kaže da je on: „dobro postavljen za postizanje niza rezultata, uključujuċi veċu predanost učenju, bolju akademsku izvedbu, smanjenje negativnog i po zdravlje opasnog ponašanja, prednosti za obitelji, poslodavce i zajednicu, te bolje uvjete pri zapošljavanju.“ Rezultati ankete provedene među roditeljima djece uključene u Sistema Scotland pokazuju zapanjujuċu statistiku:

  • 100% roditelja smatra da su njihova djeca stekla više samopouzdanja kroz projekt
  • 98% ih smatra da su im djeca sretnija
  • 79% tvrdi da im djeca imaju bolju koncentraciju
  • 43% roditelja je primijetilo poboljšanje u ponašanju njihove djece

Engleska

Engleska je 2009. godine lansirala projekt nazvan „In Harmony“ na tri lokacije – Lambeth (dio Londona), Norwich i Liverpool. Na sve tri lokacije odabrana su ekonomski zapostavljena gradska područja, gdje žive obitelji niskih primanja koje nemaju moguċnosti upoznati i baviti se klasičnom glazbom. Inicijativu je dao i projektom predsjeda violončelist Julian Lloyd Webber, a Engleska vlada donirala je početni kapital od 500.000 funti.

U veljači 2012. godine objavljena je studija slučaja o dosadašnjim rezultatima In Harmony – Sistema Englad, koja pokazuje da je nakon dvije godine sudjelovanja u programu 78% djece nadišlo očekivanja njihovih nastavnika u akademskom napretku, pismenost i računanje dramatično se popravilo, a njihovo samopouzdanje, ponašanje i društveno ophođenje potpuno se promijenilo. U izvještaju OFSTED-a (državnog školskog inspektorata Engleske) za 2011. godinu, stoji da je „jasno vidljivo da sudjelovanje u programu In Harmony ima ogromne koristi na osobni i društveni razvoj djece, kao i njihova akademska postignuċa.” Ed Vaizey, engleski ministar kulture opisao je projekt kao najbolji glazbeno obrazovni projekt u zemlji.

Italija

U prosincu 2010. godine Comitato Onlus guidato da Federculture i Scuola di Musica di Fiesole osnovali su Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Infantili e Giovanili d’Italia, a počasni predsjednici odbora su svjetski proslavljen dirigent Claudio Abado i začetnik El Sistema Venezuela – José Antonio Abreu. U planovima za 2011. godinu navode: uspostavu prvog „nuclea“ (centra), nacionalnu komunikacijsku kampanju i konferenciju za tisak u svrhu predstavljanj projekta i njegovih osnivača, regionalna događanja uz javno prikazivanje filma Alberta Arvela „Tocar y Luchar“ koji govori o El Sistema Venezuela, dječje koncerte, postavljanje web stranice i koncert Simfonijskog orkestra Simon Bolivar iz Venezuele, pod ravnanjem Gustava Dudamela i Claudia Abada.

Brazil

Instituto Baccarelli

Ova organizacija provodi glazbeni projekt usred sirotinjske četvrti „Favela de Heliópolis“ u Sao Paulu, pružajući djeci besplatnu glazbenu poduku i instrumente. Edukacija započinje s djecom predškolske dobi (slika), na tzv. „zavođenju“ – ona prvo moraju zavoljeti glazbu da bi kasnije željeli sujelovati u programu. Pjevajem dječjih i folklornih pjesama, koje su djeci poznate, kao i pokretima tijela, djeca razvijaju ljubav za glazbu i stječu osjećaj ritma. U slijedećoj dobnoj skupini djeca pjevaju u zborovima, pri čemu se kreću u ritmu pjesme, prema jednostavnoj plesnoj koreografiji (slika), tako da je glazbeni dio razvoja popraćen i scenskim. To im pomaže da ostanu opušteni i fleksibilni, istodobno se koncentrirajući na vokalnu izvedbu, čistoću intonacije i preciznost ritma. Na grupnoj nastavi djeca uče svirati na instrumentu koji sami odaberu („moraju ga voljeti“) i počinju sudjelovati u orkestrima, koji se formiraju shodno starosnoj dobi. Iz tih se orkestara audicijom odabiru najtalentiraniji polaznici programa za reprezentativni tzv. „Sinfônica Heliópolis“ (Simfonijski Orkestar Heliópolis, slika) kojim se Instituto Baccarelli predstavlja javnosti. Pokrovitelj orkestra je Zubin Mehta, a umjetnički voditelj brazilski dirigent Isaac Karabtchevsky. Orkestar je u zadnjih nekoliko godina počeo nastupati izvan granica Brazila i svrstava se u vodeće svjetske omladinske orkestre.

„Guri“ projekt

Guri Santa Marcelina je program posvećen glazbenom educiranju i socio-kulturološkoj inkluziji, osnovan 2008. godine, kojim upravlja ogranizacija Santa Marcelina Cultura. Program se zasniva na glazbenoj poduci djece i adolescenata od 6 – 18 godina starosti, a provodi se na području grada Sao Paula, s populacijom od 20 milijuna stanovnika, od kojih 4 milijuna živi ispod granice siromaštva. Od 2011. godine Guri Santa Marcelina nudi tečajeve za više od 13.000 polaznika u 50 centara, koji su uspostavljeni u posljednjih pet goina. U slijedećih nekoliko godina otvoriti će se još 28 centara, za oko 15.000 novih polaznika. U Guri Santa Marcelina trenutno je uključeno 400 stručnjaka, od kojih je 250 nastavnika glazbe. Godišnji operativni prihod im je 14,5 milijuna Eura.

Jedan od glavnih zadataka Guri programa je pružanje visoko-kvalitetne glazbene edukacije njegovim polaznicima. Kroz veliki broj tečajeva koje nudi, Guri program omogućuje učenicima rast, istodobno razvijajući njihov profesionalni potencijal. Društveni i pedagoški ciljevi programa zasnivaju se na neotuđivim pravima, uključujući dostupnost glazbenoj edukaciji, razvoj osjetljivosti i ispunjenju koje proizlazi iz pristupa umjetničkoj ostavštini čovječanstva. Pedagoški plan Guri programa pruža ućenicima 1 do 4 lekcije tjedno, po dva sata, ovisno o njihovoj dobi, tečaju koji su odabrali i njihovom glazbenom predznanju. Nastava se sastoji od uvoda u glazbu, teorije, zborskog pjevanja, grupne instrumentalne poduke – 4 do 6 učenika – i muziciranja u ansamblima. Ansambli su gudači orkestar, simfonijska grupa, ansambl akustičnih gitara, madrigal i grupe popularne glazbe. Od instrumenata učenici mogu odabrati violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, klarinet, saksofon, trubu, rog, trombon, tubu, udaraljke, gitaru, mandolinu, električnu gitaru, električni bas i klavir.