Posjeta Vukovaru

Gradonačelnik Vukovara, Željko Sabo oduševljen projektom, obećao pomoći i dati na raspolaganje prostor za održavanje nastave i koncerata.