Posjeta Tuzli

Muzička škola u Tuzli daje punu podršku suradnji u SO DO – glazbenim radionicama. Direktorica Osnovne muzičke škole, Slađana Dedić, direktor Srednje muzičke škole, Zlatan Mujkić, kao i bivša direktorica škole, Nedžmija Omerčehajić srdačno su nas dočekali i pokazali veliki interes za projekt SO DO.