Održan simpozij “Sistema Europe”, 17. – 21. travnja 2013.

U sklopu “El Sistema-Festivala” u Göteborgu, 17. – 21. travnja, održan je simpozij “Sistema Europe” na kojem su sudjelovali predstavnici Italije, Austrije, Švicarske, Škotske, Švedske, Njemačke, Engleske, Danske i Hrvatske, te gosti iz SAD-a – Tricia Tunstall (autorica knjige o El Sistemi) i Eric Booth (znanstvenik, autor brojnih radova koji proučava fenomen uspjeha El Sistema). Upoznali smo profesore švedske El Sisteme, posjetili nekoliko njihovih “nuclea” (centara), sudjelovali na panel diskusijama, slušali o primjerima dobre prakse u drugim zemljama i prisustvovali koncertima na kojima djeca nastupaju zajedno sa Simfoničarima Göteborga.