Dogovorena suradnja sa “SOS Dječjim selom Hrvatska”

Dogovorili smo suradnju sa “SOS Dječjim selom Hrvatska” i posjetili njihovu zajednicu u Lekeniku, gdje želimo pokrenuti “SO DO Centar”.