Dobili smo podršku od matične “El Sistema” u Venezueli

Dobili smo podršku od matične “El Sistema” u Venezueli! Ricardo i Dr. Abreu dogovorili su da će nam Caracas pomoći u logistici. Znak dobre volje i dokaz da misle ozbiljno: prva pošiljka nota s jednostavnim verzijama popularnog repertoara za djecu već nam je stigla u Hrvatsku. A uskoro slijede i njihovi učitelji koji će nam pokazati njihovu metodiku rada.